خراسان شمالی با زلزله 5.5 لرزید، امتداد زلزله پرندک در تهران

به گزارش مجله شرقیا، سنخواست استان خراسان شمالی با زمین لرزه ای به بزرگای 5.5 لرزید و تا به امروز پس لرزه های آن ادامه دارد ضمن آنکه در پرندک استان مرکزی زلزله ای به بزرگای 3.4 رخ داد که به گفته محققان این زلزله در مجاورت گسل رباط کریم بوده است.

خراسان شمالی با زلزله 5.5 لرزید، امتداد زلزله پرندک در تهران

به گزارش خبرنگاران، در بامداد روز 27 اردیبهشت سنخواست استان خراسان شمالی با زمین لرزه ای به بزرگای 5.5 لرزید و پس لرزه های آن همچنان در این منطقه ادامه دارد. این زلزله در مجاورت گسل کرف با طول تقریبی 35 کیلومتر اتفاق افتاده و به گفته محققان احتمالا جنبایی این گسل موجب رخداد زلزله 5.5 این منطقه شده است.

بندر کنگان استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 4.5 و شوقان استان خراسان شمالی زلزله 4 را تجربه کردند.

علاوه بر آنها در روز 30 اردیبهشت ماه جاری پرندک استان مرکزی زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 9 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری پرندک استان مرکزی و 20 کیلومتری رباط کریم و 23 کیلومتری وحیدیه استان تهران بوده است.

به گفته دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گسل رباط کریم در مجاورت رومرکز زلزله روز 30 اردیبهشت ماه پرندک استان مرکزی امتداد دارد و احتمالا جنبائی آن موجب رخداد زلزله 3.4 پرندک شده است. رومرکز زلزله 4.3 پرندک استان مرکزی در شکل 7-1 بر روی نقشه گسله های ایران برهم نهی شد و بر این اساس گسل احتمالی مسبب زلزله حدس زده شده است.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این توضیح است:

شنبه 25 اردیبهشت

در بندر گناوه استان بوشهر زلزله 2.5 و 2.8، رامیان استان گلستان زلزله 2.9 و 2.5 و 2.6، مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله 2.8، میامی استان سمنان زلزله 2.8، گتوند استان خوزستان زلزله 2.6، چغامیش استان خوزستان زلزله 2.6، قطور استان آذربایجان غربی زلزله 2.5، رخ داد.

سالند استان خوزستان با زمین لرزه ای به بزرگای 3.2 در عمق 17 کیلومتری لرزید و کانون آن در هفت کیلومتری سالند، 24 کیلومتری لالی و 25 کیلومتری گتوند این استان بوده است.

سروآباد استان کردستان با زمین لرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 10 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 15 کیلومتری سرو آباد و 16 کیلومتری شوئیشه استان کردستان و 27 کیلومتری نودشه استان کرمانشاه گزارش شد.

یکشنبه 26 اردیبهشت

در سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.8، بندر گناوه استان بوشهر زلزله 2.9، به ثبت رسید.

در دهرم استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.7 در عمق 18 کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه ای در 22 کیلومتری دهرم استان فارس و 32 کیلومتری ریز و 42 کیلومتری شنبه استان بوشهر بوده است.

بندر کنگان استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 4.5 در عمق 20 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در هفت کیلومتری بندر کنگان، 12 کیلومتری بنک و 19 کیلومتری جم این استان گزارش شد.

دوشنبه 27 اردیبهشت

سنخواست استان خراسان شمالی با زمین لرزه ای به بزرگای 5.5 در عمق 16 کیلومتری لرزید و رومرکز این زمین لرزه در 15 کیلومتری سنخواست، 22 کیلومتری شوقان و 34 کیلومتری قاضی این استان گزارش شد. چهار زلزله 2.9، 5.4 در عمق 10 کیلومتری، 3.6 در عمق هشت کیلومتری، 4.2 در عمق 10 کیلومتری، 3.7 در عمق 10 کیلومتری، 3.1 در عمق هفت کیلومتری، دو زلزله 2.5، دو زلزله 2.6، 2.7، از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در جاجرم استان خراسان شمالی زلزله 2.6، شوقان استان خراسان شمالی دو زلزله 2.9 و 2.6، 2.5، نجف شهر استان کرمان زلزله 2.6، کشیت استان کرمان زلزله 2.5 گزارش شد.

چورزق استان زنجان زلزله ای به بزرگای 3.8 در عمق پنج کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 12 کیلومتری چورزق و 20 کیلومتری آب بر استان زنجان و 14 کیلومتری ماسوله استان گیلان گزارش شد.

شوقان استان خراسان شمالی بعد از یک زلزله به بزرگای 3.3 در عمق شش کیلومتری، زلزله دیگر با بزرگای 4 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 23 کیلومتری شوقان، 26 کیلومتری سنخواست و 27 کیلومتری قاضی این استان بوده است. دو زلزله 3.4 در عمق 9 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در بندرگناوه استان بوشهر زمین لرزه ای به بزرگای 3.5 در عمق 13 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 20 کیلومتری بندر گناوه، 30 کیلومتری بندر ریگ و 31 کیلومتری امام حسن این استان گزارش شد. زلزله 2.6 از دیگر رخدادهای این منطقه است.

رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق هفت کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز در 26 کیلومتری رباط قره بیل، 28 کیلومتری سنخواست و 31 کیلومتری شوقان بوده است.

سه شنبه 28 اردیبهشت

در دهرم استان فارس زلزله 2.5، اسلام آباد غرب استان کرمانشاه زلزله 2.8، داورزن استان خراسان رضوی زلزله 2.7، حسن آباد استان اصفهان زلزله 2.6، رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله 2.8، سنخواست استان خراسان شمالی زلزله 2.7 به ثبت رسید.

شوقان استان خراسان شمالی با زمین لرزه ای به بزرگای 3.9 در عمق 11 کیلومتری لرزید و کانون آن در 16 کیلومتری شوقان، 19 کیلومتری سنخواست و 28 کیلومتری قاضی این استان گزارش شد.

در سنخواست استان خراسان شمالی بعد از زلزله های 2.9 و 2.5، زمین لرزه ای به بزرگای 3.8 در عمق 11 کیلومتری رخ داد.

چهارشنبه 29 اردیبهشت

سنخواست استان خراسان شمالی زلزله های 3.8 در عمق 11 کیلومتری، 3.4 در عمق 9 کیلومتری، 3.6 در عمق 9 کیلومتری، 2.6 را تجربه کرد.

در رویدر استان هرمزگان زلزله 2.8، هشتبندی استان هرمزگان زلزله 2.8، شوئیسه استان کردستان زلزله 2.5، یونسی استان خراسان رضوی زلزله 2.9 رخ داد.

قاضی استان خراسان شمالی با زمینلرزه ای به بزرگای 3.5 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 19 کیلومتری قاضی، 19 کیلومتری شوقان و 30 کیلومتری رباط قره بیل این استان بوده است.

پنج شنبه 30 اردیبهشت

پرندک استان مرکزی زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 9 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری پرندک استان مرکزی و 20 کیلومتری رباط کریم و 23 کیلومتری وحیدیه استان تهران بوده است. زلزله 2.9 از دیگر رخدادهای این منطقه است.

در سالند استان خوزستان زلزله 2.6، بندر گناوه استان بوشهر زلزله 2.7، شوقان استان خراسان شمالی دو زلزله 2.5 و سنخواست استان خراسان شمالی زلزله 2.5 به ثبت رسید.

زلزله 3.4 در عمق 10 کیلومتری از دیگر رخدادهای زلزله ای روز 30 اردیبهشت است که در سنگان استان خراسان رضوی رخ داد و کانون آن در 44 کیلومتری سنگان و 50 کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و 55 کیلومتری حاجی آباد استان خراسان جنوبی بوده است.

ریز استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 3.7 در عمق 18 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 20 کیلومتری ریز، 20 کیلومتری جم و 27 کیلومتری بندر کنگان گزارش شد.

آدینه 31 اردیبهشت

سنخواست استان خراسان شمالی زلزله 2.5 به ثبت رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 4 تیر 1400 بروزرسانی: 4 تیر 1400 گردآورنده: sharghia.ir شناسه مطلب: 1683

به "خراسان شمالی با زلزله 5.5 لرزید، امتداد زلزله پرندک در تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خراسان شمالی با زلزله 5.5 لرزید، امتداد زلزله پرندک در تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید